Bao giờ?

Posted: 11/12/2020 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu
Cấm túc mùa dịch Vũ Hán

Đếm giây, đếm phút, đếm giờ
Đếm mong mỏi đến, đếm chờ đợi đi.
Cuối tương lai biết đếm gì?
Nghe trong hiu quạnh thầm thì giá băng.
Vói tay lòng nhắn nhủ lòng
Lấy mơ làm thực hẹn cùng chiêm bao.
Không song ngăn, vẫn thép rào
Bốn phương gọn ép khép vào tâm tư. 
Mong mây chỉ thấy mây mù
Mong trăng chỉ thấy trăng lu cuối trời.
Người gần vẫn thấy xa xôi
Tình trong gang tấc vẫn rời rạc phai.
Bao giờ nắng gội hiên ngoài
Tim trong cung cấm thoát lời hoan ca?
Bây giờ ta lại gặp ta
Một vườn mộng nở trăm hoa cuối mùa.

Trang Châu
Montréal 09/12/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.