Đêm thu đất khách | Nghe mưa | Thuyền ra cửa biển

Posted: 11/12/2020 in Nguyễn Trãi, Thơ, Yên Nhiên

Nguyễn Trãi (1380 – 1442)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Đêm thu đất khách

Ủ tay trong tay áo
Nơi quán trọ chiều tà
Manh chiếu treo làm cửa
Miệng ư ử ngâm nga

Lá thu rơi trong gió
Ánh đèn mờ đêm mưa
Ru hồn ta vào mộng
Sầu tư bóng hình xưa

Loạn lạc, người ly tán
Thân thích chẳng còn ai
Hết thảy đều hư ảo
Mênh mông nỗi cảm hoài

 
Thu Dạ Khách Cảm

Lữ xá tiêu tiêu tịch tác môn
Vi ngâm tụ thủ quá hoàng hôn
Thu phong lạc diệp cơ tình tứ
Dạ vũ thanh đăng khách mộng hồn
Loạn hậu phùng nhân phi túc tích
Sầu trung tống mục ngụ càn khôn
Ðáo đầu vạn sự giai hư huyễn
Hưu luận Phàm vong dữ Sở tồn

 

Nghe mưa

Trong thư phòng quạnh vắng
Suốt đêm nghe mưa rơi
Giọt buồn lay gối khách
Thánh thót tiếng ru hời
Trúc bên song xào xạc
Tiếng chuông ngân xa xôi
Dìu dặt ru hồn mộng
Ngớt tạnh lại mưa rồi
Chập chờn cho tới sáng

 
Thính Vũ

Tịch mịch u trai lý
Chung tiêu thính vũ thanh
Tiêu hao kinh khách chẩm
Điểm trích sổ tàn canh
Cách trúc xao song mật
Hòa chung nhập mộng thanh
Ngâm dư hồn bất mị
Đoạn tục đáo thiên minh

 

Thuyền ra cửa biển

Mênh mông khói sóng chiều tà
Trên sông lạnh lẽo mình ta ngắm trời
Lênh đênh thuyền nhỏ ra khơi
Dõi theo cánh nhạn trông vời quê xưa

 
Thần Phù Hải Khẩu

Cố quốc quy tâm lạc nhạn biên
Thu phong nhất diệp hải môn thuyền
. . .
Nhật tà ỷ trạo thương mang lập
Nhiễm nhiễm hàn giang khởi mộ yên

Nguyễn Trãi (1380 – 1442)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.