Archive for the ‘Hải Đăng’ Category

Đắc Lợi

suy_tu_trong_hoang_hon

Thơ: Trúc Thanh Tâm; Nhạc: Đắc Lợi; Trình bày: Hải Đăng
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trúc Thanh Tâm gửi nhạc và âm bản mp3.