Tình yêu em

Posted: 09/09/2015 in Âm Nhạc, Hải Đăng, Thơ, Trúc Thanh Tâm, Đắc Lợi

Đắc Lợi

suy_tu_trong_hoang_hon

Thơ: Trúc Thanh Tâm; Nhạc: Đắc Lợi; Trình bày: Hải Đăng
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trúc Thanh Tâm gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.