Archive for the ‘Bùi Mẫn Hân’ Category

Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei)
Phạm Nguyên Trường chuyển ngữ từ bài The Coming Crisis of China’s One-Party Regime đăng trên Project Syndicate, 20/9/2019

Năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa rằng Đảng Cộng sản sẽ mang lại những thành công to lớn trước hai ngày kỉ niệm tròn một trăm năm sắp tới, năm 2021 và 2049. Nhưng dù tinh thần dân tộc có cao đến mức nào cũng không thể thay đổi sự kiện là sự sụp đổ của Đảng cộng sản Trung Quốc dường như đang cận kề hơn lúc nào hết, nếu tính từ khi Mao chết.

Ngày 1 tháng 10, để kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu ca ngơi những thành tích mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm được từ năm 1949 cho đến nay. Nhưng, mặc cho sự tự tin và lạc quan của Tập [Cận Bình], các đảng viên thường của Đảng đang ngày càng quan tâm đến triển vọng trong tương lai của chế độ – họ có lí do chính đáng để làm như thế.
(more…)