Archive for the ‘Đoàn Văn Khánh’ Category

Đoàn Văn Khánh
Thương gửi nàng GẤM trong tiểu thuyết Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa của nhà văn Trương Văn Dân

Muôn ngàn ký ức tang thương
Nàng đã thõng tay. Buông xả!

Tuổi thơ khát bầu vú má
Nhớ mùi mồ hôi áo cha
Xuân thì chưa nụ… đã hoa
Hai chuyến đò qua vội vã
Đêm dầy xéo phận đàn bà.
(more…)

Đoàn Văn Khánh

hai_rau_tap_tang

Niệm khúc canh rau tập tàng

Ngày xưa…
Mẹ như cái vạc, con cò
Manh áo đụp
sục bờ ao, trảng cỏ
Mót rau tập tàng nấu bát canh cua
Hương quê
nuôi tôi lớn lên từ đó
Ngái xa nào quên được…
quê hương
(more…)

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh NữuĐoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Doãn Hương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh NữuĐoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Doãn Hương
Slide show: Doãn Quốc Vinh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Đoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Dương Thái Dũng
Tranh: Hà Cẩm Tâm
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh Nữu – Đoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Doãn Hương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh Nữu – Đoàn Văn Khánh
Tiếng hát: Doãn Hương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link