Archive for the ‘James Oppenheim’ Category

James Oppenheim
Trần thị LaiHồng chuyển ngữ

international_women_day

Khi chúng ta đi, đi diễn hành
trong ngày rạng rỡ
thì cả triệu căn bếp u ám
nghìn cơ xưởng tối tăm xám xịt
bừng rạng rỡ với hào quang chói lói
của vầng hồng vừa soi rạng
(more…)