Archive for the ‘John McCrae’ Category

John McCrae (1872-1918)
Bắc Phong chuyển ngữ từ nguyên tác In Flanders fields của John McCrae


Nhân ngày Cựu Chiến Binh Canada 11/11/2018

trên cánh đồng Flanders
hoa anh túc nở đỏ
giữa hàng hàng thánh giá
đánh dấu những mộ phần
nơi chúng tôi yên nghỉ
chẳng kể gì khói lửa
những cánh chim sơn ca
vẫn bay lượn trên không
vẫn hót tiếng lẫy lừng
dẫu át bởi đạn bom
(more…)