Archive for the ‘Nancy Hanh Vy Nguyen’ Category

Nancy Hanh Vy Nguyen

Tôi có một tình cảm đặc biệt với nhà báo Đinh Quang Anh Thái, và chuyện đó rất bình thường, vì ở đây, hầu như ai cũng dành cho anh một vị trí trang trọng trong lòng. Ở cái chốn thủ phủ Nam Cali này, để được nể trọng bởi hầu hết mọi thành phần, người ấy chắc chắn phải rất đặc biệt. Với anh Thai Dinh, tuy mỗi người có thể cảm nhận khác nhau, song quý mến thì hầu như ai cũng nhận.

Như đứa con đẻ của cuộc hôn nhân bất thành giữa dân tộc và đất nước, đời anh hằn sâu vết dấu của chiến tranh và nứt vỡ. Anh thẳng thắn cương trực lắm, nhưng cũng vô cùng ngang tàn, bướng ngạnh.
(more…)