Archive for the ‘Nguyễn Đức Sơn’ Category

Nguyễn Đức Sơn


Thi sĩ Nguyễn Đức Sơn (1937-2020)
Tranh Trần Thế Vĩnh

Sắp đẻ ở Di Linh cây cối chào chị
Sắp đẻ ở hư không
rừng và chị ôm nhau hát

Tôi giấu mặt đi ven hồ lạnh giá
Căn nhà gỗ phần mộ thanh xuân
Những ván thông dày đặc gỗ quan tài
Của tóc của chị của tình nhân
Của dương cầm bỏ phế đúng một năm
(more…)

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Đức Sơn; Tiếng hát: Trang Nhung


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file.