Archive for the ‘Nguyễn Thị Minh Trân’ Category

Nguyễn Thị Minh Trân

niem_dinh_cuong
Niệm
dinhcuong

Trưa nay chị An bạn tôi ở Virginia, gọi điện thoại báo cho tôi biết tin Đinh Cường đã mất tối hôm qua. Đinh Cường ra đi nhẹ nhàng lắm.

Tôi vô cùng sửng sốt, không ngờ chú Đinh Cường đã mất nhanh như thế! Tôi nói với An, Đinh Cường hiền lành, tâm rất tốt. An cũng đồng ý như vậy.
(more…)