Archive for the ‘Rabindranath Tagore’ Category

Rabindranath Tagore
Trần thị LaiHồng chuyển ngữ

lovers_3-ramesh_kumar
Lovers 3 – Ramesh Kumar

Hồ như anh đã thương yêu em
vô số kể thể dạng
vô số kể thời gian
đời này sang kiếp khác
tuổi này tuổi khác
vĩnh viễn miên man …
với trái tim si mê thôi thúc
anh sáng tạo rồi tái tạo
những khúc tình ca kết chuỗi âm thanh
dành tặng em
và em nhận món quà quấn quanh cổ trong nhiều thể dáng
đời này sang kiếp khác
vĩnh viễn miên man
(more…)