Archive for the ‘Thôi Hộ’ Category

Thôi Hộ
Nguyễn Minh Thanh dịch

thieu_nu_hoa_dao

Thôi Hộ, sống vào đời Đường Đức Tông, không rõ năm sanh năm tử. Ông tên chữ Ân Công, làm chức Lĩnh Nam Tiết Độ sứ. Ông có bài thơ rất nổi tiếng để đời là bài Đề Tích Sở Kiến Xứ, còn có tên Đề Đô Thành Nam Trang. Chuyện xưa chép:

Thôi Hộ, thi rớt buồn quá, vào tiết Thanh Minh đi lang thang giải khuây vùng phía Nam thành Lạc Dương, kinh đô đời Nhà Đường. Khi đi ngang qua một trang viện chợt thấy bên trong rào thấp thoáng bóng giai nhân lẫn với hoa đào đang rộ nở, ông vờ xin nước uống. Người đẹp đem cho xong từ giã.
(more…)