Archive for the ‘Thủ Khoa Huân’ Category

Thủ Khoa Huân
Nguyễn Minh Thanh cẩn dịch từ nguyên tác Tuyệt Mệnh Thi

tuong_thu_khoa_huan
Tượng đài Thủ Khoa Huân ở Mỹ Tho

Thơ Tuyệt Mạng

Gian nan vó ngựa diệt thù chung
Chỉ tại thua binh mạng phải cùng
Hãy lắng nghĩa trung lưu vũ trụ
Chớ đem thành bại luận anh hùng
Nổi xung giặc dữ kinh hồn khắp
Liều thác thân tàn rạng tiếng chung
Sóng nước Mỹ Tho pha máu đỏ
Gío Thu chiều úa nhuộm cồn Rồng..!!
(more…)