Posts Tagged ‘Huỳnh Phan Anh’

Phạm Nga


Nhà văn Huỳnh Phan Anh (1940-2020)

Sau tháng 4-75, trong số các nhà văn, nghệ sĩ, nhà giáo chế độ cũ về cộng tác với nhật báo Tin Sáng (*) ở Tp. HCM – như Hoàng Ngọc Biên, Cao Thanh Tùng, Đinh Cường, Cao Huy Khanh, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Nhật Duật…, nhà văn/nhà giáo/dịch giả Huỳnh Phan Anh đến với tờ báo khá muộn. Trong 6 năm tờ báo tái bản (1975-1981), anh Huỳnh Phan Anh chỉ góp mặt khoảng hơn 1 năm.

Ở Tin Sáng, mọi người thường gọi anh là “anh Tâm” theo tên khai sanh “Huỳnh Thành Tâm” của anh. Ban đầu, trong ban văn hóa – xã hội (gọi tắt là văn xã) do anh Hoàng Ngọc Biên phụ trách, anh Huỳnh Phan Anh chuyên về các tin, bài mảng giáo dục trung học và đại học. Đến khoảng đầu năm 1981, ban văn xã tách đôi, ban văn hóa tiếp tục do anh Hoàng Ngọc Biên làm trưởng ban, còn anh Huỳnh Phan Anh nhận nhiệm vụ mới: trưởng ban xã hội. Đó là về các sếp, còn về lính lác là đám phóng viên, anh chị em có thể ngõ ý chọn ban nào, sau đó tòa soạn mới sắp xếp lại.
(more…)