Auld Lang Syne – Bài ca tiễn biệt

Posted: 31/12/2011 in Âm Nhạc, Chân Phương, Nguyễn Trọng Khôi, Robert Burns, Thơ

 
Nhạc: Scottish Folk Song
Thơ: Robert Burns
Lời Việt: Chân PhươngNguyễn Trọng Khôi
Tiếng hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.