Archive for the ‘Robert Burns’ Category

 
Nhạc: Scottish Folk Song
Thơ: Robert Burns
Lời Việt: Chân PhươngNguyễn Trọng Khôi
Tiếng hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link