Hành lạc từ / Bài từ hành lạc

Posted: 13/10/2012 in Nguyễn Du, Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Hành lạc từ [1]

Tuấn khuyển hoàng bạch mao
Kim linh hệ tú cảnh
Khinh sang thiếu niên lang
Khiên hướng nam sơn lĩnh

Nam sơn đa hương mi
Huyết nhục cam thả phì
Kim đao thiết ngọc soạn
Mỹ tửu lũy bách chi

Nhân sinh vô bách tải
Hành lạc đương cập kỳ
Vô vi thủ bần tiện
Cùng niên bất khai mi

Di Tề vô đại danh
Chích Cược vô đại lợi
Trung thọ chỉ bát thập
Hà sự thiên niên kế

Hữu khuyển thả tu sát
Hữu tửu thả tu khuynh
Nhãn tiền đắc táng dĩ nan nhận
Hà sự mang mang thân hậu danh

Bài từ hành lạc [1]

Chó tơ vàng đốm trắng
Cổ đẹp thắng nhạc vàng
Chàng thiếu niên áo gọn
Dắt về núi phía nam

Núi nam lắm nai hương
Thịt béo và huyết thơm
Bữa quý dao vàng thái
Rượu nồng trăm chén hơn

Chẳng ai trăm tuổi cả
Gặp dịp vui chơi ngay
Chớ giữ nếp nghèo túng
Cả năm tối mặt mày

Di Tề không danh lớn
Chích Cược chẳng lợi to
Thọ vừa tám chục tuổi
Ngàn năm tội gì lo

Có chó thì thịt chó
Có rượu cứ cạn chai
Trước mắt dở hay còn khó biết
Cần chi lo tiếng hảo mai ngày

 

Hành lạc từ [2]

Sơn thượng hữu đào hoa
Xước ước như hồng ý
Thanh thần lộng xuân nghiêm
Nhật mộ trước mê trỉ

Hào hoa vô bách nhật
Nhân thọ vô bách tuế
Thế sự đa suy di
Phù sinh hành lạc sự

Tịch thượng hữu kỹ kiều như hoa
Hồ trung hữu tửu như kim ba
Thúy quản ngọc tiêu hoãn cánh cấp
Đắc ca cao xứ thả cao ca

Quân bất kiến Vương Nhung nha trù thủ tự tróc
Nhật nhật hội kế thường bất túc
Tam đông đài khuynh hảo lý tử
Kim tiền tán tác đa nhân phúc

Hựu bất kiến Phùng Đạo vãn niên xưng cực quý
Lịch triều bất lí khanh tướng vị
Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không
Thiên tải đồ lưu “Trường lạc tự”

Nhãn tiền phú quý như phù vân
Lãng đắc kim nhân tiếu cổ nhân
Cổ nhân phần oanh dĩ lũy lũy
Kim nhân bôn tẩu hà phân phân

Cổ kim hiền ngu nhất khâu thổ
Sinh tử quan đầu mạc năng độ
Khuyến quân ẩm tửu thả vi hoan
Tây phong nhật lạc thiên tương mộ

Bài từ hành lạc [2]

Núi thẳm có hoa đào
Đẹp tuơi như lụa thắm
Sáng còn nghịch màu xuân
Chiều đã trong bùn lấm

Hoa đẹp chẳng trăm ngày
Mấy ai trăm tuổi chứ
Chuyện đời lắm đổi thay
Phù sinh hãy vui thú

Trên tiệc có nàng đẹp tợ hoa
Trong vò có rượu tợ vàng pha
Tiếng tiêu tiếng quản khi khoan nhặt
Được hát ca thì cứ hát ca

Anh chẳng thấy:
Vương Nhung xưa tay xóc thẻ ngà
Tính toán ngày ngày, không sao thấy đủ
Đài tam công rồi cũng đổ, cây mận quý cũng tàn
Vàng bạc cũng tiêu tan, để người ngoài làm chủ

Lại không thấy:
Phùng Đạo tuổi già tột đỉnh giàu sang
Trải bốn trào vua vẫn ngôi tướng khanh chiếm giữ
Vậy mà miếng đỉnh chung rốt cuộc vẫn tiêu tan
Ngàn năm chỉ sót lại một bài“Trường lạc tự”

Giàu sang trước mắt như mây nổi
Nhìn lại người xưa chỉ nhạo cười
Lớp lớp người xưa gò đống đấy
Người nay chẳng thấy cứ đua bơi

Hiền ngu chi cũng mồ xanh cỏ
Sống chết ai người chẳng vượt qua
Uống rượu vui chơi cho thỏa chí
Mé tây cửa sổ bóng dương tà

Nguyễn Du
Trần Ngọc Hưởng dịch

Đã đóng bình luận.