Sài Gòn ngồi một mình

Posted: 13/10/2012 in Âm Nhạc, Diên An, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.