Chuồn chuồn / Dragonflies

Posted: 05/12/2012 in Anne Nguyễn, Khổng thị Thanh-Hương, Thơ

Khổng thị Thanh-Hương
Anne Nguyễn chuyển sang Việt ngữ

dragonfly

Bầy trẻ trốn ngủ trưa
lang thang bên bờ sông
bầy lãng tử nao nức
xem ngư phủ già lẫn trẻ
đếm mẻ chài thu hoạch

Chuyện cổ tích:
Để chuồn chuồn cắn rốn
học bơi dễ như bỡn

Cả đám phóng vào
sân gạch chan hòa nắng
nơi côn trùng 4-cánh
lao xao lượn quanh

Quơ quơ đuổi bắt
chộp được cây đũa thần
tiếng lao xao im bặt
óng ánh cánh tù nhân

Định thần, nín thở
rốn đợi chờ
định thần, nhắm mắt
hổng chích, hổng vết thương, hổng sao đâu
ngoại trừ trống ngực đập loạn xạ
và sự vùng vẫy nhiệm mầu

Buông những chiếc cánh bị giam cầm
phóng thích tên tội đồ 4-cánh
bằng một làn hơi

Dragonflies

Little siesta fugitives
wandering along river bank
like restless vagabonds
watching young and old fishermen
count their labor’s crop.
A fairy tale:
Dragonfly’s sting on bellybutton
facilitates swimming lessons.
The whole gang darts
to the sun-dried adobe yard
where 4-winged insects
buzzing around and about.
After countless striving
I got my hands of the magic wand.
The buzz stops
iridescent wings imprisoned.
I brace and hold my breath
bellybutton awaits.
I brace and shut my eyes
no sting, no bite, no harm
only my hammering hearbeats
and the scuffling magical prowess.
I let go incarcerated wings
to set free my 4-winged prisoner
with a puff.

Khổng thị Thanh-Hương
Anne Nguyễn chuyển sang Việt ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.