Sài Gòn – New York – Sài Gòn

Posted: 10/12/2012 in Âm Nhạc, Diên An, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm nhạc và đường dẫn YouTube.

Đã đóng bình luận.