3 bài thơ xuân của tiền nhân

Posted: 12/02/2013 in Nguyễn Du, Nguyễn Minh Thanh, Thơ, Trần Quang Khải

Nguyễn Minh Thanh sưu tập và cẩn dịch

nguyen_du_3

Văn nhân thi sĩ làm thơ Xuân là chuyện thường. Đằng này danh tướng cũng làm thơ Xuân. Dưới đây là 3 bài thơ Xuân. Một bài của thi hào Nguyễn Du và hai bài của danh tướng Trần Quang Khải.

Qua 3 bài thơ, chúng ta thấy rõ Khí chất của 2 tác giả khác xa và đối nghịch nhau: Mềm như dòng nước & Cứng như thanh gươm, giữa Thi Nhân và Danh Tướng.

Duy trong bài Xuân Dạ của cụ Nguyễn Du với 2 câu

“Ky lữ đa niên đăng hạ lệ,
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm”

(Bao năm đất khách bên đèn khóc
Nghìn dặm quê nhà dưới nguyệt trông)

Sao mà y tình cảnh của những người Việt lưu vong lắm vậy!!

Rồi đến 2 câu của danh tướng Trần Quang Khải:

“Bị vật nhuận tòng thiên ngoại vũ
Kinh tâm hồng thoái tích thì nhan”

(Mưa đến mượt mà khơi cỏ thắm
Ngày qua tàn tạ xót thân già !!)

Chúng ta thấy ngậm ngùi cho thân phận của kẻ lưu dân:

“Đường về cố quốc còn thăm thẳm
Mà núi chập chùng mây trắng bay ..!!”

Nhân ngày Xuân mời quí độc giả thưởng lãm Thơ Xuân. Trân trọng.

Thơ xuân thi hào Nguyễn Du

Xuân Dạ

Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm
Tiểu song khai xứ liễu âm âm
Giang hồ bệnh đáo kinh thời cửu
Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm
Ky lữ đa niên đăng hạ lệ
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm
Nam Đài thôn ngoại Long Giang thủy
Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm (kim)

Nguyễn Du

Đêm Xuân

Đêm đen nào thấy ánh xuân hồng
Rặng liễu mơ màng trước chấn song
Bịnh trải đường dài xao xuyến dạ
Xuân về đêm quạnh xót xa lòng
Bao năm đất khách bên đèn khóc
Nghìn dặm quê nhà dưới nguyệt trông
Ngoài xóm Nam Đài Long thủy chảy
Cổ kim sóng lạnh cuốn chung dòng..!!

(Nguyễn Minh Thanh cẩn dịch)

Thơ xuân danh tướng Trần Quang Khải (2 bài)

Xuân Nhật Hữu Cảm (1)

Vũ bạch phi mai tế nhược ty
Bế môn ngột ngột toạ thư si
Nhị phần xuân sắc nhàn sai quá
Ngủ thập suy ông dĩ tự tri
Cố quốc tâm hoàn phi điểu quyện
Ân ba hải khoát túng lân trì
Sinh bình đỡm khí luân huân tại
Giải đảo đông phong phú nhất thi

Trần Quang Khải

Ngày Xuân Cảm Xúc (1)

Mưa bụi hoa mai lấm tấm sương
Lặng yên nghĩ ngợi chốn thư đường
Nửa phần Xuân quá người phai sắc
Năm chục tuổi rồi tóc nhuốm sương
Nước cũ cánh chim giờ đã mỏi
Nguồn xưa tâm cá hãy còn vương
Bình sinh hào khí ngâm sang sảng
Át gió thơ vang mấy dặm trường

(Nguyễn Minh Thanh cẩn dịch)

Ngày Xuân Cảm Xúc (1)

Giăng tơ mưa bụi hoa mai
Thư phòng nghĩ ngợi những ngày đã qua
Sắc xuân phí nửa phần gìa
Tới năm mươi tuổi hiểu ra suy rồi
Nước non mỏi cánh chim trời
Nguồn xưa sông chảy cá bơi ngược dòng
Bình sinh hào khí còn phong
Ngâm thơ át ngọn gió đông ào ào…

(Nguyễn Minh Thanh cẩn dịch)

Xuân Nhật Hữu Cảm (2)

Nguyệt sắc vi vi dạ hướng lan
Đông phong đặc địa khởi xuân hàn
Phiên không liễu nhứ niêm cao các
Giác mộng Tương quân bốc họa lan
Bị vật nhuận tòng thiên ngoại vũ
Kinh tâm hồng thoái tích thì nhan
Khử sầu lại hữu tam bôi tửu
Phủ kiếm du du ức cố san

Trần Quang Khải

Ngày Xuân Cảm Xúc (2)

Bảng lảng đêm Xuân ánh nguyệt tà
Gió Đông lành lạnh buốt xương da
Ngoài hiên trúc gõ cành đưa đẩy
Trên gác liễu vờn lá thướt tha
Mưa đến mượt mà khơi cỏ thắm
Ngày qua tàn tạ xót thân già !!
Giải sầu ba chén nghêu ngao hát
Vỗ kiếm nhớ thời chinh chiến xa

(Nguyễn Minh Thanh cẩn dịch)

Ngày Xuân Cảm Xúc (2)

Trăng mơ mờ bóng đêm tan
Đông phong lành lạnh Xuân đang trải dài
Gió dìu bông liễu cao bay
Lay cành trúc biếc hiên ngoài âm ba
Chuyển dần thời tiết mưa qua
Ngẫm ra xót dạ tuổi già hư hao
Giải sầu ba chén nghêu ngao
Vỗ gươm nhớ thuở ra vào quan san / tử sinh …

(Nguyễn Minh Thanh cẩn dịch)

Nguồn: Nguyễn Minh Thanh sưu tập, cẩn dịch và gửi đăng

Đã đóng bình luận.