Archive for the ‘Trần Quang Khải’ Category

Trần Quang Khải
Đàm Trung Pháp chuyển sang Anh ngữ và chú thích

tran_quang_khai

Đoạt sáo Chương Dương Độ

Đoạt sáo Chương Dương Độ
Cầm Hồ Hàm Tử Quan
Thái bình nghi nỗ lực
Vạn cổ thử giang san

(Trần Quang Khải)

Chương Dương cướp giáo giặc

Chương Dương cướp giáo giặc
Hàm Tử bắt quân thù
Thái bình nên gắng sức
Non nước ấy nghìn thu

(Trần Trọng Kim dịch)
(more…)

Nguyễn Minh Thanh sưu tập và cẩn dịch

nguyen_du_3

Văn nhân thi sĩ làm thơ Xuân là chuyện thường. Đằng này danh tướng cũng làm thơ Xuân. Dưới đây là 3 bài thơ Xuân. Một bài của thi hào Nguyễn Du và hai bài của danh tướng Trần Quang Khải.

Qua 3 bài thơ, chúng ta thấy rõ Khí chất của 2 tác giả khác xa và đối nghịch nhau: Mềm như dòng nước & Cứng như thanh gươm, giữa Thi Nhân và Danh Tướng.

Duy trong bài Xuân Dạ của cụ Nguyễn Du với 2 câu

“Ky lữ đa niên đăng hạ lệ,
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm”

(Bao năm đất khách bên đèn khóc
Nghìn dặm quê nhà dưới nguyệt trông)

Sao mà y tình cảnh của những người Việt lưu vong lắm vậy!!
(more…)