Âm vang Trường Sa

Posted: 17/12/2013 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phạm Hồng Biển, Thơ, Trần Huyền Nhung

Trần Huyền Nhung

linh_dao_truong_sa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Trần Huyền Nhung; Hòa âm và trình bày: Hồng Biển
Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.