Archive for the ‘Trần Huyền Nhung’ Category

Trần Huyền Nhung

linh_dao_truong_sa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Trần Huyền Nhung; Hòa âm và trình bày: Hồng Biển
Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3