Đêm xuân lữ thứ | Ngẫu hứng ngày xuân | Cảm hứng xuân muộn | Đêm Xuân

Posted: 20/02/2015 in Nguyễn Du, Thơ, Yên Nhiên

Nguyễn Du 阮攸 (1765—1820)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Xuân tiêu lữ thứ | Xuân nhật ngẫu hứng | Mộ xuân mạn hứng | Xuân dạ

mai_no_dem_xuan

Đêm xuân lữ thứ

Đường xa gió bụi tóc bời bời
Những sợ thầm muôn sự đổi dời
Giấc mộng chưa tan quê vạn dặm
Thềm xuân đã thắm sắc mai tươi
Chí hùng mỏi mệt thôi dong ruổi
Danh lợi mịt mờ lụy khóc cười
Người dẫu tiêu điều xuân vẫn đẹp
Dưới thành ngấn lệ nỗi niềm tôi *

* Đoàn thành: thành Lạng sơn. Bài này viết năm 1805 khi Nguyễn Du ra Lạng sơn đón sứ thần nhà Thanh.

Xuân tiêu lữ thứ

Tiêu tiêu bồng mấn lão phong trần
Ám lý thiên kinh vật hậu tân
Trì thảo vị lan thiên lý mộng
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân
Anh hùng tâm sự hoang trì sính
Danh lợi doanh trường lụy tiếu tần
Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo
Đoàn thành thành hạ nhất triêm cân

春宵旅次

蕭蕭蓬鬢老風塵
暗裡偏驚物候新
池草未闌千里夢
庭梅已換一年春
英雄心事荒馳騁
名利營場累笑顰
人事蕭條春自好
團城城下一沾巾

 

Ngẫu hứng ngày xuân

Cửa đóng then cài trời lắm mây
Ngày đông tháng hạ giáp vòng xoay
Năm tàn đất khách cùng tương biệt
Xuân tự nơi nao đến chốn này
Cỏ biếc gợi sầu hồn lữ thứ
Nàng Xuân ẩn hiện cánh mai gầy
La cà thôn miễu ông hàng xóm
Rượu mãi chưa về ​ng​ất ​ng​ưởng say

Xuân nhật ngẫu hứng

Hoạn khí kinh thì hộ bất khai
Thuân tuần hàn thử cố tương thôi
Tha hương nhân dữ khứ niên biệt
Quỳnh Hải xuân tòng hà xứ lai
Nam phố thương tâm khán lục thảo
Đông hoàng sinh ý lậu hàn mai
Lân ông bôn tẩu thôn tiền miếu
Đấu tửu song cam túy bất hồi

春日偶興

患氣經時戶不開
逡巡寒暑故相催
他鄉人與去年別
瓊海春從何處來
南浦傷心看綠草
東皇生意漏寒梅
鄰翁奔走村前廟
斗酒雙柑醉不回

 

Cảm hứng xuân muộn

Chín mươi ngày xuân ngắn trong năm
Trót để xuân trôi rõ tiếc thầm
Phù thế công danh chim vút cánh
Tiết trời sân vắng tiếng oanh ngâm
Còn thân sao thoát vòng hình tướng
Chưa thác lo chi chuyện sử xanh
Danh lợi hão huyền tiêu tán hết
Thần tiên ​theo​ gót khéo tu thân

Mộ xuân mạn hứng

Nhất niên xuân sắc cửu thập nhật
Phao trịch xuân quang thù khả liên
Phù thế công danh khan điểu quá
Nhàn đình tiết tự đới oanh thiên
Trắc thân bất xuất hữu hình ngoại
Thiên tuế trường ưu vị tử tiền
Phù lợi vinh danh chung nhất tán
Hà như cập tảo học thần tiên

暮春漫興

一年春色九十日
拋擲春光殊可憐
浮世功名看鳥過
閒庭節字帶鶯遷
側身不出有形外
千歲長懮未死前
浮利榮名終一散
何如及早學神仙

 

Đêm Xuân

Trời tối tìm đâu ánh xuân hồng
Âm u bóng liễu rũ bên song
Bụi đời thân bệnh hoài dai dẳng
Mưa gió đêm xuân đẫm mịt mùng
Lữ khách đèn chong chan chứa lệ
Tha hương trăng dõi ủ ê lòng
Ngoài thôn cuồn cuộn sông trôi mãi
Âm vọng thời gian lạnh một dòng

Xuân dạ

Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm
Tiểu song khai xứ liễu âm âm
Giang hồ bệnh đáo kinh thời cửu
Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm
Kỳ lữ đa niên đăng hạ lệ
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm
Nam Đài thôn ngoại Long Giang thủy
Nhất phiến hàn thanh tống cổ kim

春夜

黑夜韶光何處尋
小窗開處柳陰陰
江湖病到經時久
風雨春隨一夜深
羈旅多年燈下淚
家鄉千里月中心
南臺村外龍江水
一片寒聲送古今

Nguyễn Du 阮攸 (1765—1820)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.