Nỗi nhớ Tây Nguyên

Posted: 30/03/2015 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ, Y Jang Tuyn

Phan Ni Tấn

son_nu_deo_gui

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Y Jang Tuyn

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh minh họa

Đã đóng bình luận.