Archive for the ‘Y Jang Tuyn’ Category

Phan Ni Tấn

son_nu_deo_gui

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Y Jang Tuyn

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh minh họa

Phan Ni Tấn

son_nu_hai_hoa

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Y Jang Tuyn

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3