Tranh lắp ghép bằng chữ

Posted: 24/04/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Đừng cố biện minh/áp đặt chân lý
Chân lý tự trở lý không chân
Đừng cố lên đồng đi trên khẩu hiệu
Lâu và nhiều tới mức không biết đâu mới là sự thật

Ngôi nhà đích tôn ông cha để lại
Sáng nay cột kèo đã gãy
Nền móng mục rũn
Nồi hương bát nước sụp đổ
Những con mối bệnh hoạn
Ăn cả đảo lẫn biển
Nuốt cả đất lẫn cát
Giết cả trước lẫn sau

Đứng cố sống bám đít trên ghế tới chết
Và gọi kẻ thù là bạn
Khái niệm thời đại anh hùng
Dần định danh dối trá
Quyền lực hóa hổ mang
Ác với dân hèn với giặc

Đừng kém tới mức gọi “ấy” bằng thằng
Một thời “ấy” từng là vua
Thậm chí quét đường
Bồ tát quét rác

Nước mắt vì sao cứ mặn?
Máu chảy vì sao ruột mềm?
Vô danh hữu danh chư vị
Cùng gọi Âu Cơ là Mẹ

Đừng múa bụng lắc mông tự do bằng miệng
Độc huyền không cần nhiều dây
Ghi-ta vì sao câm lặng?!
Câu thơ gieo ngược bật mầm.

Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 07.12.2010
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.