Thơ văn viết dưới hiên trăng | Ho [mùa] đông

Posted: 22/01/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Thơ văn viết dưới hiên trăng

sáng nay mượt kệ ngày Đông
lạnh chi thì lạnh cứ dòng layout
[ngoài hiên trăng trở lạnh dài
rờ câu vuốt chữ từng bài thơ văn]
kẻo mai mốt lạc Đông Đoài
nhớ quên không kịp dòng hoài niệm xưa

ngẫm từ khăn gói gió đưa
quá quan quá cảnh dày sưa chuyện đời
cũng nên lắm mượn đôi lời
tả chân tả cảnh chặng đời quá giang
thơ văn viết dưới hiên trăng
ít nhiều cũng níu dặm ngàn nhớ nhau

nhớ nhau đặng vói nhau lâu
mai kia mốt nọ biết đâu…lặng thầm
giờ câu ghé chữ lạc trầm
giành đau giựt nhớ níu thầm ngày xưa
ngày còn quê sớm quê trưa
nay quê trưa sớm đã tưa dòng đời

ngồi riêng đây một góc trời
ở nơi chốn quá xa rồi hồi xưa
chỉ còn nắng sớm chiều mưa
bốn mùa loạn lạc gió đưa thăng trầm
nắng đây mưa loạn bên nhà
hai phương trời cứ lạc loài xa nhau

bao giờ rồi tận bao lâu
về ưng khói bếp rượt nhau mổi chiều
mấy mươi năm mấy mươi nhiều
nhớ về xóm cũ trăm-chiều-xót-nhau
lỡ mai lỡ mốt đê đầu
còn Thơ ở lại vọng sầu cố hương

cố hương trải bấy đoạn trường
hiên trăng rải khấp dặm đường xa quê
mịt mù xa thẳm lối về
nay nương câu chữ bộn bề trở trăn
Thơ Văn Viết Dưới Hiên Trăng
đưa đi in đậm ấn sâu nỗi lòng….

 

Ho [mùa] đông

mưa gió rủ nhau đi đâu mất
sáng nay nắng ấm về hiên trăng
ly cà phê hối mình tất bật
mau ra hiên ngồi phê vạt nắng

cũng có ra ngồi mà thè thẹ
ngó chừng coi vạt nắng nên hư
có thiệt nắng không hay trạm ghé
trước lúc hành nhau tới sật sừ

chớm Đông nắng nóng e chừng lạ
đừng có đam mê như nắng Hè
thuở giờ đông lạnh qua đông đá
giờ sao bày đặt rủ nắng về

cho nên ngó nắng chưa vừa ấm
vội chạy vô nhà níu phòng Văn
nói thiệt giờ tuổi đời chớm ngấn
ngại mưa ngại nắng xúi cảm hàn

nghe ra ốt dột mà in thiệt
làm ơn phong độ chút trời ơi
giờ tuổi lên cơn đời khánh kiệt
nóng lạnh đôi khi cũng nễ trời

ta từng hào kiệt thời phiêu bạt
giờ ngồi khúm núm đợi mùa sang
tóc râu tiêu muối đời phiêu giạt
nhường mưa tránh nắng ngại cảm hàn

giờ ngồi ôn cố giang hồ vặt
thu lu khép nép mái hiên trăng
nắng dọi ngày Đông là nắng thật
hay là nắng quái quỷ trời hành

câu Thơ nào ngẫu hứng về đây
thầm lặng ghé ly cà phê sáng
ngày Đông có nắng làm ra vậy
thiệt hư nào biết cứ ho khan

ngắn gọn vậy thôi ngần ấy ngữ
ghép vần gói vận gởi ngày Đông
là gởi riêng mùa ưa sinh sự
bày thêm vạt nắng rủ ho đông!…

viết dưới hiên trăng 17/01/2018

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.