Em bé tập câu cá | Vịnh tấm bình phong thêu

Posted: 19/09/2018 in Hồ Lệnh Năng, Thơ, Yên Nhiên

Hồ Lệnh Năng
Yên Nhiên chuyển ngữ nguyên tác: Tiểu nhi thùy điếu | Vịnh tú chướng

Em bé tập câu cá

Ngồi yên ắng trên triền rêu biếc
Thảm cỏ xanh hiển hiện dáng hình
Tóc rối bời—bé lặng thinh
Tập tành câu cá một mình trầm ngâm
Người qua đường đứng ầm ĩ gọi
Dường đăm chiêu nghĩ ngợi im lìm
Mặc người hỏi, bé nín thinh
Âm vang cá sẽ hoảng kinh—e chừng

Tiểu nhi thùy điếu

Bồng đầu trĩ tử học điếu luân
Trắc toạ môi đài thảo ánh thân
Lộ nhân tá vấn dao chiêu thủ
Phạ đắc ngư kinh bất ứng nhân

小兒垂釣

蓬頭稚子學釣綸
側坐苺苔草映身
路人借問遙招手
怕得魚驚不應人

胡令能

Vịnh tấm bình phong thêu

Trước nhà ánh chiều hôm
Nụ hoa vừa hé nở
Lung linh trong nắng vàng
Người thợ thêu mừng rỡ
Nét bút thảo rỡ ràng
Đem thêu thành bức trướng
Chưng hướng phía vườn xuân
Hoàng oanh đậu cành liễu
Một bầy rủ nhau xem

Vịnh tú chướng

Nhật mộ đường tiền hoa nhị kiều
Tranh niêm tiểu bút thượng sàng miêu
Tú thành an hướng xuân viên lý
Dẫn đắc hoàng oanh há liễu điều

詠繡障

日暮堂前花蕊嬌
爭拈小筆上床描
繡成安向春園裏
引得黃鶯下柳條

胡令能

Hồ Lệnh Năng
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.