Archive for the ‘Hồ Lệnh Năng’ Category

Hồ Lệnh Năng
Yên Nhiên chuyển ngữ nguyên tác: Tiểu nhi thùy điếu | Vịnh tú chướng

Em bé tập câu cá

Ngồi yên ắng trên triền rêu biếc
Thảm cỏ xanh hiển hiện dáng hình
Tóc rối bời—bé lặng thinh
Tập tành câu cá một mình trầm ngâm
Người qua đường đứng ầm ĩ gọi
Dường đăm chiêu nghĩ ngợi im lìm
Mặc người hỏi, bé nín thinh
Âm vang cá sẽ hoảng kinh—e chừng
(more…)