Xuống phố

Posted: 21/01/2019 in Âm Nhạc, Huy Đạt, Nguyễn An Bình, Thơ, Trần Ngọc Hòa

Huy Đạt


Thiếu nữ áo vàng
dinhcuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Huy Đạt; Tiếng hát: Trần Ngọc Hòa
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.