Archive for the ‘Trần Ngọc Hòa’ Category

Huy Đạt


Thiếu nữ áo vàng
dinhcuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Huy Đạt; Tiếng hát: Trần Ngọc Hòa
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Huy Đạt

hoa_phuong_nu_sinh

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Huy Đạt; Tiếng hát: Trần Ngọc Hòa

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3