Nỗi lòng đêm thu | Đêm thu ngồi một mình | Tiễn anh

Posted: 20/11/2020 in Thơ, Vương Duy, Yên Nhiên

Vương Duy (701-761)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Nỗi lòng đêm thu

Làn sương thu mờ nhạt
Vầng trăng non hao gầy
Tiếng đàn tranh thổn thức
Áo lụa phai chưa thay
Ngại khuê phòng quạnh vắng
Lần khân nán lại đây

 
Thu Dạ Khúc

Quế phách sơ sinh thu lộ vi
Kinh la dĩ bạc vị canh y
Ngân tranh dạ cửu ân cần lộng
Tâm khiếp không phòng bất nhẫn quy

 

Đêm thu ngồi một mình

Đêm khuya ngồi một mình vò võ
Tóc mai bạc, nhà vắng buồn hiu
Nghe trong mưa trái rừng rơi rụng
Đèn chong nội cỏ dế kêu sầu
Thuốc tiên cầu mãi làm sao luyện
Tóc bạc nào ai cưỡng được đâu
Ước gì thoát khỏi bệnh già lão
Họa học vô sinh đạt phép mầu

 
Thu Dạ Độc Tọa

Độc tọa bi song mấn
Không đường dục nhị canh
Vũ trung sơn quả lạc
Đăng hạ thảo trùng minh
Bạch phát chung nan biến
Hoàng kim bất khả thành
Dục tri trừ lão bệnh
Duy hữu học vô sinh

 

Tiễn anh

Xuống yên mời chén rượu
Hỏi rằng anh đi đâu
Anh đáp chán đời quá
Về núi ẩn tiêu sầu
Mây trắng còn trôi mãi
Thôi không hỏi nữa đâu

 
Tống Biệt

Hạ mã ẩm quân tửu
Vấn quân hà sở chi
Quân ngôn bất đắc ý
Quy ngọa Nam Sơn thùy
Đản khứ mạc phục vấn
Bạch vân vô tận thì

Vương Duy (701-761)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.