Archive for the ‘Vương Duy’ Category

Vương Duy (701-761)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Nỗi lòng đêm thu

Làn sương thu mờ nhạt
Vầng trăng non hao gầy
Tiếng đàn tranh thổn thức
Áo lụa phai chưa thay
Ngại khuê phòng quạnh vắng
Lần khân nán lại đây
(more…)

Vương Duy 王 維 (701—761)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Hí đề bàn thạch

wang_wei

Thơ phiếm đề bàn thạch

Thương sao phiến đá suối ngàn
Buông mành tơ liễu mơn man chén quỳnh
Gió xuân ví chẳng luyến tình
Cớ sao lại ​thổi tặng mình hoa rơi?
(more…)

Vương Duy 王 維 (701—761)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Trúc lý quán

vuong_duy

Nhà trong vườn trúc

Dưới vòm trúc ta ngồi vò võ
Khảy đàn rồi huýt gió tiêu sầu
Rừng ​sâu​ ai có biết đâu
Ánh trăng ngời sáng ghé bầu bạn thôi
(more…)

Lộc trại

Posted: 27/07/2015 in Thơ, Vương Duy, Yên Nhiên

Vương Duy 王 維 (701—761)​
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Lộc trại

nui_song

Lộc trại

Núi vắng tịnh không một bóng người
Chỉ nghe văng vẳng tiếng người thôi
Nắng tà rọi chiếu xuyên rừng thẳm
Lục biếc lung linh ánh rêu ngời

(more…)

Vương Duy 王 維 (701—761)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Mạnh Thành ao | Tạp thi | Tống xuân từ

Nhà ven thung lũng

Nhà mới dọn về ven lũng sâu
Liễu cỗi còn đây mấy cội sầu
Người trước đi rồi lưu dấu tích
Mai sau ai đến có buồn rầu?

Mạnh Thành ao

Tân gia Mạnh Thành khẩu
Cổ mộc dư suy liễu
Lai giả phục vi thuỳ
Không bi tích nhân hữu
(more…)

Vương Duy (701—761)
Anne Nguyễn chuyển ngữ

wang_wei

Tiễn bạn

Trên núi vắng chào nhau lặng lẽ
Bạn đi rồi quạnh quẽ chơ vơ
Chiều hôm liếp cổng khép hờ
Mai này cỏ biếc đón chờ xuân sang
Hỏi thầm bạn có về thăm?

(more…)