Archive for the ‘Bồ Tùng Linh’ Category

Bồ Tùng Linh
Đàm Quang Hưng chuyển ngữ

KÝ SINH

Phụ ký chung tình, tử cánh si
Mộng hồn điên đảo hệ tương tư
Họa bình khai xứ song điêu xạ
Đắc ý ngâm thành khước phiến thi

Huyện Đại Danh, tỉnh Hà Bắc, có nho sinh Vương Ký Sinh, tên chữ Vương Tôn, là con trai Vương Quế Am với Mạnh Vân Nương.

Trước kia, khi Vân Nương hoài thai, ngỡ một câu chuyện chồng đặt ra để nói đùa mình là thực, đã nhảy xuống sông tự tử, nhưng thoát chết vì được ông lão họ Mạc vớt lên, đem về nhà nuôi. Trong khi Quế Am tin là vợ mình đã chết thì Vân Nương sanh con, đặt tên là Ký Sinh.

Năm sau, Quế Am tình cờ gặp Ký Sinh nhưng không biết là con mình. Vì Ký Sinh có linh tính nhận ra cha nên gia đình được đoàn tụ và Ký Sinh được cha mẹ nuông chiều. Càng lớn, Ký Sinh càng đẹp trai, thông tuệ. Được cha cho đi học, Ký Sinh được thầy khen là thông minh xuất chúng. Năm lên 8, Ký Sinh đã biết làm văn. Năm 14 tuổi, Ký Sinh được nhận vào học ở trường huyện, nổi tiếng danh sĩ trong vùng. Tuy nhiên, Ký Sinh lại có tính quá đa nghi.
(more…)

Vương Sĩ Trinh (1634—1711) | Bồ Tùng Linh (1640—1715)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Đề Liêu Trai ​t​rước ​thư đồ | Thứ vận đáp Vương Tư Khấu Nguyễn Đình tiên sinh kiến tặng

lieu_trai-chi_di

Liêu trai​ đề từ

Bỡn cợt mà nghe vui chút thôi
Vườn mưa giăng mắc dệt tơ trời
Chuyện đời đã ngấy không buồn nhắc
Huyệt mộ thèm nghe xướng họa chơi​

Đề Liêu Trai ​trước ​thư đồ

Cô vọng ngôn chi cô thính chi
Đậu bằng qua giá vũ như ti
Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
Ái thính thu phần qủy xướng thi

Vương Sĩ Trinh
(more…)