Archive for the ‘Carol Ann Duffy’ Category

Carol Ann Duffy
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Warming Her Pearls

Hững hờ

Lả lướt giai nhân đêm dạ vũ
Bao chàng trai tuấn tú kề vai
Dung nhan diễm lệ trang đài
Ngấn hương còn đọng u hoài thiết tha

Nàng về dưới trăng ngà rực rỡ
Cởi xiêm y tháo gỡ vòng châu
Chìm vào mộng đẹp hay đâu
Ngọc kia thao thức tủi sầu chứa chan
(more…)