Archive for the ‘Masako Mori’ Category

Masako Mori | Kate Seymour Maclean (1829 – 1916)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Camellia Inn của Masako Mori và In the country của Kate Seymour Maclean.

Trong quán trọ

Mặt kính mờ sương giá
Đưa bàn tay khẽ lau
Yêu nàng, yêu quá đỗi
Mai này sẽ ra sao?

Yêu nàng, yêu quá đỗi
Hỡi ơi, vợ của người!
Hoa mùa đông rực rỡ
Đóa sơn trà thắm tươi
(more…)