Archive for the ‘Rasul Gamzatov’ Category

Rasul Gamzatov (1923—2003)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Cranes

Bầy hạc trắng

Người lính chẳng trở về
Từ chiến trường máu lửa
Thây không vùi huyệt mộ
Hạc trắng đã hóa thân

Từ độ ấy lâu rồi
Vẫn lượn bay trong trời
Tiếng chim kêu lảnh lót
Ta lặng ngước nhìn trời
Và buồn mãi không thôi
(more…)