Archive for the ‘Robert Frost’ Category

Robert Frost (1874—1963)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Stopping by Woods on a Snowy Evening

Chiều hôm lữ khách

Dừng vó ngựa
Lối mòn hoang liêu
Mặt hồ băng giá
U minh rừng chiều

Mênh mông hiu quạnh
Thăm thẳm bóng đêm dài
Lạc ngựa dường ngơ ngẩn
Sao lại ngừng nơi đây?
(more…)

Robert Frost
Nguyễn Phước Nguyên chuyển ngữ

Hai lộ nhỏ giao nhau nơi rừng vàng lá
Ta không thể phân thân theo lối cả hai
Lặng đứng nhìn theo một đường vào cuối ngã
Uốn khuất vào sau bụi cỏ mọc la đà
Lữ khách là ta, một đời, mãi mãi.
(more…)