Archive for the ‘Tyler Knott Gregson’ Category

Phan Tấn Hải


Lovers in moonlight

Ngày Tình Nhân đã trôi qua vài tuần lễ. Ngày Phụ Nữ vừa mới tới hôm kia. Và bây giờ là những dòng thơ trao tặng người. Nơi đây, xin dịch một số bài thơ tình, để tặng những người đang yêu nhau.

Khi em tới

Khi em tới với tôi, không ngờ
Đã mời gọi tôi
Tới những căn phòng xa xưa
Nơi trí nhớ nằm ẩn.

Tặng tôi, như tặng một trẻ nhỏ, căn gác
Nơi chứa đựng những ngày quá ít
Những quả cầu là các nụ hôn trộm
Những đồ chơi là tình yêu vay mượn
Thùng đồ chơi là những chữ bí mật.

Tôi khóc.
(Dịch từ bài “When you come” của Maya Angelou.)
(more…)