Posts Tagged ‘Nguyễn An Đình’

Đặng Châu Long

nguyen_an_dinh-dang_chau_long

Những ngày rong chơi ngoài Qui Nhơn dịp cuối năm 2015 cùng bằng hữu tập san Quán Văn luôn đọng lại trong ký ức tôi những khoảnh khắc không quên về những cuộc gặp gỡ bạn văn, nhất là lần về An Nhơn, ghé anh Nguyễn An Đình để chia sẻ cùng anh lần ra mắt tập thơ Đất Thở tại nhà. Có lẽ sẽ chẳng thể có được lần ra mắt sách nào đáng nhớ và thân tình như thế.
(more…)