Hoa tuyết điểm

Posted: 16/10/2020 in Bắc Phong, Louise Glück, Thơ

Louise Glück (Giải Văn chương Nobel 2020)
Bắc Phong phỏng dịch bài thơ Snowdrops của tác giả

Bạn biết tôi là gì,
Đã sống như thế nào?
Và từng biết tuyệt vọng;
Lúc đó bạn sẽ hiểu
Mùa đông có nghĩa gì.

Tôi không mong sống sót,
Bị đất đè lên trên.
Tôi hết mong dậy nữa,
Để cảm thấy thân mình
Dưới lớp đất ẩm ướt
Lại có thể đáp ứng,
Sau một thời gian dài
Vẫn nhớ làm thế nào
Mình sẽ lại nở ra
Trong ánh dương lạnh lẽo
Của thời tiết chớm xuân —

Lo sợ, tôi có chứ,
Nhưng rồi giữa các bạn
Lại xác tín thốt lên
Liều lĩnh một niềm vui

Trong cơn gió khô khốc
Buổi vạn vật hồi sinh.

 
Snowdrops

Do you know what I was, how I lived? You know
what despair is; then
winter should have meaning for you.

I did not expect to survive,
earth suppressing me. I didn’t expect
to waken again, to feel
in damp earth my body
able to respond again, remembering
after so long how to open again
in the cold light
of earliest spring–

afraid, yes, but among you again
crying yes risk joy

in the raw wind of the new world.


Louise Glück
Bắc Phong chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.