Archive for the ‘La Toàn Vinh’ Category

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Phan Ni Tấn
Tiếng hát: Dzoãn Minh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Photos và video: La Toàn Vinh
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Trần Viết Tân
Tiếng hát: Quang Minh
Hòa âm: Bảo Chấn
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Nguyễn Thế Vinh
Tiếng hát: Trần Lê Quang
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Trần Viết Tân
Tiếng hát: Quang Minh
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Bùi X Huy
Tiếng hát: Đồng Lan
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link