Archive for the ‘Trần Yên Thảo’ Category

Trần Yên Thảo

thuyen_ben_cu

Chờ thỏ.

Người từ bỉ ngạn qua đây
mộng du chưa biết đời xoay mấy vòng
ôm cây bỏ xác ngoài đồng
mơ gì tắm lại trên dòng nước xưa.

Chỉ là tạm biệt.

Hoá sinh đâu chỉ một lần
đừng lo tử biệt bất cần sinh ly
mặc tình đứng giữa thị phi
chim đâu có tổ từ khi lìa rừng.
(more…)

Trần Yên Thảo

sen_tren_song

Nước chưa tràn

Ngập ngừng giọt nước chưa rơi
cuộc vui gió cát bở hơi nhà thiền
tiêu dao về khắp trăm miền
bỏ y bát lại bên triền núi xưa.

 

Chuốc chén càn khôn

Rủ rê chén tạc chén thù
đã say khước tự ngàn thu đến giờ
quần sinh thích chí reo hò
xem ra chưa hết nửa vò càn khôn.
(more…)