Archive for the ‘Trần Quang Lộc’ Category

Trần Quang Lộc


Tưởng tiếc Nhạc sĩ Trần Quang Lộc (1949-2020)

Thơ: A-Khuê; Nhạc: Trần Quang Lộc; Trình bày: Tuấn Ngọc
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Trần Quang Lộc

bong_chieu_2

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc

Bản ký âm PDF

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi nhạc và âm bản mp3.

Trần Quang Lộc

thieu_nu_va_gio_hoa

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Trần Quang Lộc

canh_dieu

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Trần Quang Lộc

thieu_nu_ghe_da_mua_dong

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

ni_co_tram_tu

Thơ: Bắc Phong; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Trần Quang Lộc

thieu_nu_cam_hoa

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

lovers_in_winter

Thơ: Âu Thị Phục An; Phổ nhạc và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

phuong_thao-ngoc_le

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Phương ThảoNgọc Lễ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

thieu_nu_trong_mua_2

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

thieu_nu_ngoai_hien

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Thu Thảo
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Mỹ Lệ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Hồng Nhung
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Mỹ Lệ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

>

Thơ: Trần Từ Duy; Trần Quang Lộc phổ nhạc và trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

Sáng tác: Trần Quang Lộc; Thơ: Phạm Hòa Việt; Tiếng hát: Hương Lan & Hoài Nam
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

Sáng tác: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Ý Lan
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc


Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

 

[Bản nhạc PDF]

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc
Tiếng hát: Ý Lan
Video: Dã Hạc
Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file; Dã Hạc gửi YouTube link

Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Ngọc Quỳnh

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

 
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc
Tiếng hát: Hồng Nhung
Đạo diễn video clip: Phạm Hoàng Nam
Nguồn: YouTube

Trần Quang Lộc

Thơ: Bắc Phong; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đồng Đức Bốn; Tiếng hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Lisa


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ thành ca khúc và hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc và trình bày: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Đức Sơn; Tiếng hát: Trang Nhung


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file.

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc và trình bày: Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đinh Cường; Tiếng hát: Hoài Nam


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Trần Quang Lộc

Nguồn: tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Hữu Nhật; Tiếng hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đỗ Đức Yên; Tiếng hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Em của anh

Posted: 09/04/2012 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Trần Quang LộcHồng Mơ